استقلال احمد - رزومه علمی جناب آقای دکتر احمد استقلال

احمد استقلال ما لا

احمد استقلال من هي

●●حَصـرياً لِقَاءْ مَعَ الفَنانةْ والإعَلامِية القَديِرة [ إستِقلَالَ أحَمَد ] ●●

احمد استقلال دربی جنجالی

جريدة الجريدة الكويتية

احمد استقلال ♥کانون هواداران

احمد استقلال من هي

احمد استقلال ♥کانون هواداران

استقلال

احمد استقلال جريدة الجريدة

احمد استقلال دربی جنجالی

احمد مددی مدیرعامل جدید باشگاه استقلال کیست؟

احمد استقلال Istiqlal Ahmed

احمد استقلال Istiqlal Ahmed

احمد مددی مدیرعامل جدید باشگاه استقلال کیست؟

استعفای دسته جمعی حمیدرضا آصفی، حجت نظری و مهدی عبدیان ۳ عضو هیئت مدیره باشگاه در اعتراض به تصمیمات احمد مددی و همچنین مهدی علی نژاد شرایط بدی را ایجاد کرده است.

  • آنها رنگ آبى آسمانى را به عنوان رنگ پيراهن خود برگزيدند و در تمام طول تاريخ رنگ آبى از كمرنگ تا پررنگ، رنگ پيراهن اصلى اين باشگاه شد.

    Related articles2022 ineveryapps.com